سبزى تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید

سبزى: تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید آمریکایی دانشمندان ماه

تساوی مصر برابر غنا در انتخابی جام جهانی

به گزارش ایسنا، در انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در قاره آفریقا دو دیدار برگزار شد. تساوی مصر برابر غنا در انتخابی جام جهانی عبارات مهم..

ادامه مطلب