سبزى تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید

سبزى: تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید آمریکایی دانشمندان ماه

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات واکنش رییس جمهور به صعودهای عظيم قیچی‌ساز

رییس جمهوری افزایش عظيم_قیچی‌ساز، نخستین کوهنورد ایرانی، به ۱۴ قله بالای ۸٠٠٠ متر دنیا طی چند سال مماست را افتخار شکور برشمرد.

واکنش رییس جمهور به صعودهای عظيم قیچی‌ساز

واکنش رییس جمهور به صعودهای عظيم قیچی ساز

عبارات مهم : افزایش

رییس جمهوری افزایش عظيم_قیچی ساز، نخستین کوهنورد ایرانی، به ۱۴ قله بالای ۸٠٠٠ متر دنیا طی چند سال مماست را افتخار شکور برشمرد.

به گزارش ایسنا، در یادداشت توئیتری روحانی آمده است: افزایش عظيم_قیچی ساز، نخستین کوهنورد ایرانی، به ۱۴ قله بالای ۸٠٠٠ متر دنیا طی چندین سال تلاش و ممارست، افتخاری جهت کشورمان است.

واکنش رییس جمهور به صعودهای عظيم قیچی‌ساز

واژه های کلیدی: افزایش | ایرانی | ایرانی | افتخاری | کوهنورد | رییس جمهور | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs