سبزى تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید

سبزى: تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید آمریکایی دانشمندان ماه

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی هشدار صالحی به آمانو راجع به نقض احتمالی تعهدات برجامی به وسیله آمریکا

صالحی در تماس تلفنی با آمانو با هشدار نسبت به عواقب بدعهدی و نقض احتمالی برجام به وسیله آمریکا گفت: در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی به وسیله آمریکا، تصمیماتی را

هشدار صالحی به آمانو راجع به نقض احتمالی تعهدات برجامی به وسیله آمریکا

هشدار صالحی به آمانو راجع به نقض احتمالی تعهدات برجامی به وسیله آمریکا

عبارات مهم : ایران

صالحی در تماس تلفنی با آمانو با هشدار نسبت به عواقب بدعهدی و نقض احتمالی برجام به وسیله آمریکا گفت: در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی به وسیله آمریکا، تصمیماتی را اتخاذ می کنیم که می تواند بر روند فعلی همکاری های کشور عزیزمان ایران با آژانس تأثیرگذار باشد.

به گزارش فارس، علی اکبر صالحی مدیر شرکت انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران بعدازظهر امروز (دوشنبه) در تماس تلفنی با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به عواقب بدعهدی و نقض احتمالی تعهدات برجامی از جانب دولت آمریکا هشدار داد.

هشدار صالحی به آمانو راجع به نقض احتمالی تعهدات برجامی به وسیله آمریکا

صالحی گفت: در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی از جانب آمریکا، جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد که می تواند بر روند فعلی همکاری های کشور عزیزمان ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تأثیرگذار باشد.

به گزارش فارس، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشور عزیزمان ایران نیز امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران عنوان کرد: در مورد تاریخ ١٣ ژانویه و تصمیم تازه در آمریکا پیش داوری نمی کنم. آنچه در گذشته در جمهوری اسلامی مدنظر و توجه مورد نیاز قرار داشته، آینده نگری های همه سناریوهای احتمالی و ممکن است و جهت هرگونه اوضاع و تصمیم، سناریوهای جمهوری اسلامی اتخاذ شده است و همه گزینه ها جهت هر شرایطی روی میز جمهوری اسلامی

صالحی در تماس تلفنی با آمانو با هشدار نسبت به عواقب بدعهدی و نقض احتمالی برجام به وسیله آمریکا گفت: در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی به وسیله آمریکا، تصمیماتی را

قرار دارد و آنها را با به تناسب نوع تصمیماتی که در آمریکا اتخاذ می شود همان روز و به سرعت به اجرا خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت برجام و اینکه یک تعهد بین المللی است و دولت آمریکا موظف است آن را براساس تفاهم اولیه اجرا کند قطعاً خروج احتمالی آمریکا و یا هرگونه برخورد غیر منطقی آنها با برخوردهای متناسب و سنگین کشور عزیزمان ایران مواجه خواهد شد و حاصل این تصمیمات می تواند بسیار جهت ما و آمریکا مهم باشد و اگر دچار خطای فاحشی در این خصوص شوند با اقداماتی که کشور عزیزمان ایران مدنظر دارد، قطعاً به پشیمانی دولت آمریکا منجر خواهد شد.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | آمریکا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs