سبزى تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید

سبزى: تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید آمریکایی دانشمندان ماه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خودتان جزو ۹۶ درصدی‌ها هستید یا ۴ درصدی‌ها؟!

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران ضمن نادرست دانستن تقسیم‌بندی جامعه به 96 و چهار درصدی، تصریح کرد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می‌کنند بگ

خودتان جزو ۹۶ درصدی‌ها هستید یا ۴ درصدی‌ها؟!

خودتان جزو ۹۶ درصدی ها هستید یا ۴ درصدی ها؟!

عبارات مهم : ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران ضمن نادرست دانستن تقسیم بندی جامعه به 96 و چهار درصدی، تصریح کرد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می کنند بگویند که خودشان جزو ۹۶ درصدی ها هستند یا چهار درصدی ها.

فرهاد فزونی در گفت وگو با ایسنا، راجع به تقسیم بندی جامعه به ۹۶ درصد و چهار درصد که از سوی بعضی از کاندیداها مطرح شده است هست، اظهار کرد: به شدت با چنین تقسیم بندی هایی مخالف هستم. در کشور چنین چیزی رخ نداده هست، آیا که مطمئنا کسانی هستند که نسبت به چگونگی توزیع درآمدها توجه دارند.

خودتان جزو ۹۶ درصدی‌ها هستید یا ۴ درصدی‌ها؟!

وی ادامه داد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می کنند بگویند که خودشان جزو ۹۶ درصدی ها هستند یا چهار درصدی ها.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: اتفاقاتی که در این شهر دیدیم نشان از همراهی بعضی با همان چهار درصدی هایی است که البته وجود خارجی ندارند. به عنوان نمونه، خیابان ۶۲ غربی یوسف آباد را شهرداری به برج ۵۴ طبقه پایتخت کشور عزیزمان ایران فروخت که تصور نمی شود آن برج ۵۴ طبقه (با هر معیاری) جزو ۹۶ درصدی ها باشد و حتما متعلق به چهار درصدی هاست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران ضمن نادرست دانستن تقسیم‌بندی جامعه به 96 و چهار درصدی، تصریح کرد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می‌کنند بگ

برخی دنبال همان دست انداز تورم 40 درصدی هستند!

فزونی ضمن ارزیابی شعارهای انتخاباتی بعضی از کاندیداها از جمله زیاد کردن یارانه دهک های پایین و ایجاد پنج میلیون شغل اظهار کرد: چنین شعارها و وعده هایی اصلا درست نیست. معیار پرداخت یارانه به طبقات پایین یا بالای جامعه به وسیله مجلس تعیین می شود و تا مجلس در این زمینه مصوبه ای نداشته باشد هیچ کاندیدایی نمی تواند تغییری در مورد اوضاع یارانه ها ایجاد کند.

وی ادامه داد: بنابراین چنین وعده ای قابل قبول نیست و اینکه گفته می شود یارانه را از طبقات اوج قطع و به طبقات پایین اضافه می کنیم، در تئوری درست است ولی به این سادگی ها امکان پذیر نیست.

خودتان جزو ۹۶ درصدی‌ها هستید یا ۴ درصدی‌ها؟!

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران راجع به وعده ایجاد پنج میلیون شغل توضیح داد: وعده ایجاد پنج میلیون شغل از وعده یارانه ها هم بدتر هست. ایجاد پنج میلیون شغل الزاماتی دارد که آن در حال حاضر الزامات آن وجود ندارد. ایجاد چنین حجم شغلی نیاز به میزان سرمایه گذاری دارد که در واقع وجود خارجی ندارد و اگر هم وجود داشته باشد و محقق شود نتیجه آن تورم شدید در اقتصاد خواهد شد.

فزونی اضافه کرد: میزان سرمایه گذاری که بعضی از آن صحبت می کنند رقم کوچکی نیست و به نظر می رسد بعضی به دنبال همان دست انداز تورم ۴۰ درصدی هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران ضمن نادرست دانستن تقسیم‌بندی جامعه به 96 و چهار درصدی، تصریح کرد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می‌کنند بگ

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | یارانه | بازرگانی | پرداخت یارانه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs