سبزى تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید

سبزى: تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید آمریکایی دانشمندان ماه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تکذیب زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی بنزین

معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار داشتن زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشو

تکذیب زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی بنزین

تکذیب زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی بنزین

عبارات مهم : انواع

معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار داشتن زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشور در حال مدیریت هست.

معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار داشتن زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشور در حال مدیریت است.

تکذیب زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی بنزین

به گزارش ایرنا، عباس کاظمی راجع به احتمال سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: سهمیه بندی بنزین مطرح نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی راجع به احتمال زیاد کردن قیمت بنزین نیز بیان داشت: عنوان زیاد کردن قیمت نیز مطرح نیست و ما چنین درخواستی را ارایه نکرده ایم.

معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار داشتن زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشو

کاظمی راجع به چرایی زیاد کردن مصرف بنزین در سال جاری، گفت: علت مهم رشد مصرف بنزین و سوخت، زیاد کردن رشد اقتصادی کشور و رفاه زیاد است.

وی اضافه کرد: به علت رشد اقتصادی کشور، میزان استفاده از ماشین و شماره گذاری آن، حدود 8.5 درصد زیاد کردن داشته است که زیاد کردن مصرف بنزین را به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان این که زیاد کردن 8.5 درصدی مصرف بنزین، یک رشد غیرطبیعی به شمار نمی رود، ادامه داد: به علت زیاد کردن رشد اقتصادی، میزان مصرف انواع حامل های انرژی، از جمله برق نیز زیاد کردن داشته به طوری که گزارش ها از رشد حدود 10 درصدی مصرف برق حکایت دارند.

تکذیب زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی بنزین

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشور در حال مدیریت است.

در روزهای اخیر، بعضی ادعاها راجع به احتمال از سرگیری سهمیه بندی بنزین به علت زیاد کردن شدید مصرف بنزین مطرح شده است بود.

معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار داشتن زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشو

حتی ادعا شده است بود که جهت مهار رشد مصرف بنزین، احتمال دارد که قیمت بنزین نیز زیاد کردن یابد.

میزان مصرف بنزین در سال 96 زیاد کردن قابل توجهی داشته به طور که میانگین مصرف امسال به روزانه 79 میلیون لیتر رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 8.5 درصدی را نشان می دهد که علت مهم آن به زیاد کردن تولید و استفاده از ماشین باز می گردد.

تکذیب زیاد کردن قیمت و سهمیه بندی بنزین

دولت از بهار سال 1394، عرضه بنزین دونرخی را متوقف کرد و بر این اساس قیمت بنزین معمولی در سراسر کشور لیتری 10 هزار ریال تعیین شد که بدون سهمیه بندی عرضه می شود.

پس از تک نرخی شدن بنزین، میزان استفاده رانندگان ماشین از کارت سوخت کم کردن زیادی یافته است و مردم میل به دارند از کارت سوخت جایگاه داران استفاده کنند.

«علی اکبر نژاد علی» مدیر سامانه هوشمند سوخت پیش از این به ایرنا گفته بود: زیاد سوخت گیری در پمپ بنزین ها از طریق کارت جایگاه داران انجام می شود به طوری که کمتر از 10 درصد از طریق کارت شخصی سوخت گیری می کنند.

پیش از این عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفته بود: حفظ کارت سوخت بنزین با توجه شرایط کنونی و منطقی شدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط یک هزار و 200 میلیارد ریال هزینه به دولت تحمیل می کرد.

برخی کارشناسان با توجه به تک نرخی شدن بنزین و نزدیک شدن قیمت این سوخت به قیمت بنزین در کشورهای همسایه که کم کردن قاچاق را در پی داشته، خواستار از بین بردن کارت سوخت بوده اند، ولی مجلس شورای اسلامی، در 20 اردیبهشت 96 در قالب تصویبب «قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» خواستار حفظ این کارت شد.

واژه های کلیدی: انواع | بنزین | مدیریت | اقتصادی | استفاده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs