سبزى تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید

سبزى: تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید آمریکایی دانشمندان ماه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟

به گزارش تسنیم، روایت رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی در اردیبهشت ماه امسال نشان میدهد بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) کشورمان 8913 میلیون دلار شده است است.

ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟

ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟

عبارات مهم : ایران

به گزارش تسنیم، روایت رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی در اردیبهشت ماه امسال نشان میدهد بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) کشورمان 8913 میلیون دلار شده است است.

ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟

گفتنی هست، بدهی های خارجی کشور در کوتاه مدت 3296 میلیون دلار و در میان و بلند مدت 5617 میلیون دلار اعلام شده است است.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش اعلام کرده که میانگین ماهانه قیمت فروش دلار در بازار های بین بانکی و آزاد در اردیبهشت ماه به ترتیب 32443 ریال 37602 ریال بوده است.

به گزارش تسنیم، روایت رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی در اردیبهشت ماه امسال نشان میدهد بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) کشورمان 8913 میلیون دلار شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | بازار | خارجی | مرکزی | میلیون | اقتصادی | اردیبهشت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs