سبزى تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید

سبزى: تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید آمریکایی دانشمندان ماه

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهردار مورد نظر خواب است!

به بهانه باران در شهر آفتاب و خسارت به ناشران، ارمغان وقت فشمی این شعر را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

شهردار مورد نظر خواب است!

شهردار مورد نظر خواب است!

عبارات مهم : شهردار

به بهانه باران در شهر آفتاب و خسارت به ناشران، ارمغان وقت فشمی این شعر را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

شهردار مورد نظر خواب است!

مگر مسئول ها را خواب برداشت؟

نمایشگاه مان را آب برداشت

نشد یک تجربه، سال گذشته

به بهانه باران در شهر آفتاب و خسارت به ناشران، ارمغان وقت فشمی این شعر را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

نمایشگاه را گرداب برداشت!

کتاب است و سریعا می کشد نم

تمام صفحه هایش تاب برداشت

میان نامزدهامان یکیشان

تیریپ کابل و پنجاب برداشت

شهردار مورد نظر خواب است!

یکی دیگر به هرجایی که سر زد

فقط تصویری جهت قاب برداشت

یکی دیگر خودش مسئول اینجاست

به بهانه باران در شهر آفتاب و خسارت به ناشران، ارمغان وقت فشمی این شعر را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

ولی از درد ما کمتر خبر داشت

نمی دانم چه خواهد شد ولیکن

نمایشگاه مان را آب برداشت!

شهردار مورد نظر خواب است!

واژه های کلیدی: شهردار | نمایشگاه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs