سبزى تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید

سبزى: تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید آمریکایی دانشمندان ماه

گت بلاگز اخبار اجتماعی ساخت مخازن آبرسانی اضطراری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

مدیرعامل آبفای منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخت مخزن آب‌رسانی اضطراری را یکی از فعالیت‌های این شرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست. 

ساخت مخازن آبرسانی اضطراری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

ساخت مخازن آبرسانی اضطراری در تهران

عبارات مهم : ایران

مدیرعامل آبفای منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخت مخزن آب رسانی اضطراری را یکی از فعالیت های این شرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست.

به گزارش ایسنا، احمد سلامت در دیدار از غرفه آب و فاضلاب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در سیزدهمین نمایشگاه آب و تاسیات آب و فاضلاب گفت: تکنولوژی مخزن آب رسانی اضطراری که مراحل آن از صفر تا ۱۰۰ در کشور عزیزمان ایران تولید و اجرا شده است است پیش این تنها در کشور ژاپن اجرا شده است است.

ساخت مخازن آبرسانی اضطراری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

سلامت افزود: در حوزه آب رسانی اضطراری ساخت پنج مخزن دیگر آینده نگری شده است است و هم چنین استفاده از ظرفیت های هوشمندسازی شبکه و تله مترینگ شبکه در دستور کار قرار گرفته است.

سلامت با تاکید بر این که شرکت آب وفاضلاب منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران جزو شرکت های نخست در مجموعه آبفای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران است که از لوله های چدن داکتیل ضد زلزله استفاده کرده است گفت: ۱۴۰ کیلومتر اصلاح شبکه انجام شده است است چون محدوده زیر پوشش آبفای منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران روی گسل زلزله واقع شده است است.

مدیرعامل آبفای منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخت مخزن آب‌رسانی اضطراری را یکی از فعالیت‌های این شرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست. 

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | سلامت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs