سبزى تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید

سبزى: تصویر خورشید آمریکا اندازی خورشید آمریکایی دانشمندان ماه

گت بلاگز اخبار اجتماعی دانش آموزان تا ۲۰ سالگی مشمول معافیت از سربازی هستند

معاون مشمولان و امور معافیت های شرکت وظیفه عمومی ناجا ضوابط و مقررات معافیت تحصیلی دانش آموزان را تشریح کرد. 

دانش آموزان تا ۲۰ سالگی مشمول معافیت از سربازی هستند

دانش آموزان تا ۲۰ سالگی مشمول معافیت از سربازی هستند

عبارات مهم : معافیت

معاون مشمولان و امور معافیت های شرکت وظیفه عمومی ناجا ضوابط و مقررات معافیت تحصیلی دانش آموزان را تشریح کرد.

به گزارش مهر، نجف حمیدزاده گفت: در امسال عده زیادی از دانش آموزان مشمول در سراسر کشور به علت عدم رعایت سقف سنوات مجاز تحصیلی در مقطع متوسطه علیرغم کسب رتبه های برتر کشوری در آزمون های دانشگاهی به علت صراحت آیین نامه اجرایی نتوانستند از معافیت تحصیلی در مقاطع دانشگاهی بهره مند شوند لذا دانشجویان باید با برنامه ریزی مناسب در سنوات تحصیلی در نظر گرفته شده است مقطع تحصیلی خود را به اتمام رسانند تا جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دچار مسئله نشوند.

دانش آموزان تا ۲۰ سالگی مشمول معافیت از سربازی هستند

وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی حداکثر معافیت تحصیلی جهت دانش آموزان تا سن ۲۰ سالگی تمام است و مهلت معرفی آنان جهت تعیین وظیفه اوضاع خدمتی حداکثر یک سال بعد از فراغت از تحصیل در نظر گرفته شده است است.

حمیدزاده افزود: طبق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب ۹۱.۸.۲۹ هیات وزیران دانش آموزانی که در مهلت معرفی خود یعنی بعد از ۲۰ سالگی تمام فارغ التحصیل شوند امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را نخواهند داشت.

معاون مشمولان و امور معافیت های شرکت وظیفه عمومی ناجا ضوابط و مقررات معافیت تحصیلی دانش آموزان را تشریح کرد. 

واژه های کلیدی: معافیت | فارغ التحصیل | معافیت از سربازی | قانون خدمت وظیفه عمومی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs